Privacyverklaring

Mijn bedrijf Studio Gerton Hermers verwerkt persoonsgegevens op de manier die ik heb weergegeven in deze privacyverklaring.


Ik ( => Gerton Hermers) ben zelf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Studio Gerton Hermers. Je kunt me bereiken via studio@gertonhermers.nl.

Over welke persoonsgegevens gaat het?
Studio Gerton Hermers verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf hebt verstrekt en/of omdat we al een bepaalde zakelijke relatie hebben. Hieronder vind je welke persoonsgegevens mogelijk verwerkt worden:
– voor- en achternaam
– adres
– telefoonnummer
– mailadres

Doel en grondslag van de verwerking
Studio Gerton Hermers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– contact om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
– afhandeling van betalingen
– verzenden van een (digitale) nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Gerton Hermers neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
Studio Gerton Hermers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met jou als opdrachtgever of contactpersoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Gerton Hermers verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Studio Gerton Hermers heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op. Dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt via studio@gertonhermers.nl een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook kun je via deze weg je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Tot slot
Studio Gerton Hermers neemt de bescherming van je gegevens serieus. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Laat dat dan zo snel mogelijk weten.

Het is ook altijd mogelijk om een klacht over mijn behandeling van je persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Studio Gerton Hermers
Kapitein Postmalaan 5
6582 CH Heumen
06 - 44 30 85 91
www.gertonhermers.nl