Medicine 2.0

Medicine 2.0


opdrachtgever
Universiteit Twente / UMC St Radboud / RIVM

formaat
100 x 297 mm

oplage
2000 exmplaren

publicatie
november 2010


Om aandacht te vragen voor dit internationaal congres is een mooie en opvallende flyer gemaakt. Op een heldere wijze wordt de informatie gepresenteerd. Het congres is uiteindelijk een succes geworden, komt vast door de flyer  :-)