Studioblog


When a client wants a 1 month job done in 1 week


Editing is an angry, bloody act and therefore must be done in red.

(daringfireball.net)


IF YOU THINK IT'S EXPENSIVE TO HIRE A PROFESSIONAL,
WAIT UNTIL YOU HIRE AN AMATEUR

Hoe meer met nieuwe uitvindingen in de behoefte aan verstrooiing en onderwijs voor iedereen kan worden voorzien, hoe meer een boek zijn waardigheid en autoriteit kan hervinden.

(Herman Hesse)


ATTENTION

Attention


DALENDE EN STIJGENDE RUGTITELS

Nederlandse en Engelse rugtitels van boeken lees je van boven naar beneden; Franse echter van beneden naar boven en Duitse vaak ook. Dat is lastig. Wanneer kunstboeken met het voorplat naar boven op een stapel liggen, staan de rugtitels van Franse en Duitse op hun kop. Vanwaar dit verschil?

Dis is een probleem waarvan de risico’s niet mogen onderschat mogen worden. Stel een argeloze bibliofiel poogt, staande voor een meertalige boekenkast, kennis te nemen van de rugtitels. Veruit de meeste zijn niet horizontaal afgedrukt. Zonder herhaalde zwenkingen van het bibliofiele hoofd lukt het hem niet de verticale te lezen. Het gevolg? Torticolis oftewel een stijve nek, klaagt een Fransmana op internet.

Er is wel geprobeerd het onderscheid tussen dalende en stijgende rugtitels op te heffen. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie propageert het dalende model: descending spine titles on books (ISO-norm 6357). Ook het Deutsches Institut für Normung beveelt deze vorm van Rückenbeschriftung aan, opdat iemand die een boek uit de kast trekt, meteen de voorkant ziet. Tevergeefs: de meeste Franse, Duitse en ook Italiaanse uitgevers laten zich het Angelsaksische model niet voorschrijven.

Vanwaar het verschil? Een informatiever antwoord dan ‘een kwestie van traditie’ geven diverse bronnen niet. Die traditie moet ontstaan zijn toen de export van boeken zich nog niet sterk had ontwikkeld en harmonisatie met uitheemse gewoonten nergens voor nodig leek…(Jaap de Berg in Trouw – 20 juni 2016)


There’s a lot to be said for zigging when the rest of the world is zagging

(wired.com)


Mijn vader was trombonist in het Residentie Orkest en zei: als de mensen zouden weten hoe heerlijk we dit vinden, dan zouden ze er geen cent voor betalen

(Anner Bijlsma in Trouw)


The prize of recognition for a book designer is to be allowed to design more books

(Richard Eckersley)


BOEKONTWERPEN, MOOI VAK

Mooi vak (je doet maar wat)

(Pieter Geenen in Vrij Nederland)


LETTERKEUZE

(Errol Morris in The New York Times)

Gold 79


Marketing is just a bunch of fancy jargon for common sense

(Aziz Ansari in Playboy Magazine)


eBooks aren’t going to make printed books obsolete any more than escalators make stairs obsolete

(Stephen Fry @ Twitter)


'BOOK'


ANTIQUAIRS HOUDEN VAN BOEKEN

Meteen lezen

uit 'Ook uitgevers ontkomen niet aan het e-boek' (kadertekstje)
De Volkskrant, 10 oktober 2010


COMMUNICATIEDOELSTELLING

Eenduidige communicatiedoelstelling

door Wim Boevink
'Klein Verslag' in Trouw, januari 2009